การบริการ Health Services


TCM Examination                                                                                                      

        
 Acupuncture                                                                                                                                                                      

      

Location:
21-27 ถนนราชมรรคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (ตรงข้ามสไมล์เกสท์เฮาส์)
21-27 Rajchamanka Rd. Chiangmai (opposite smile guesthouse)