Hits: 2481

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งได้เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบสายพันธุ์เดลต้าขึ้นหลายจุด  ในเวลาหนึ่งดือนก็สามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่ออกไปได้สำเร็จ   การรับมือกับโรคจากเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าในครั้งนี้ มีประสบการณ์ใดที่สามารถนำไปใช้กับที่อื่นๆ ที่กำลังเกิดการระบาดของสายพันธุ์นี้ได้บ้าง   ลักษณะของโรคมีความแตกต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในที่อื่นๆ ก่อนหน้านี้อย่างไร    แพทย์แผนจีนและยาจีนยังมีบทบาทหรือไม่   มีพัฒนาการและแนวทางการใช้ยาจีนเพื่อป้องกันรักษาและควบคุมอย่างไรบ้าง  

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREบทเรียนจากกวางเจา การใช้ยาจีนรับมือเดลต้า
Hits: 458

การทบทวนถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนยาจีนที่ใช้รับมือโรคโควิด-19 มีความสำคัญเพื่อความรู้ทางทฤษฎีและการใช้ยาจีนอย่างเหมาะสมในการใช้รกับโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  ในที่นี้จึงนำเสนอทั้งพื้นฐานทางทฤษฎี หลักคิดในการตั้งตำรับยา ประสบการณ์การใช้ การประเมินบทบาทของยาจีนและงานวิจัยสนับสนุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREทบทวนบทบาทการใช้ยาจีนรับมือโควิด-19
Hits: 1263

การแถลงข่าวของสำนักข่าวรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา  ได้มีการเชิญผู้รับผิดชอบระดับสูงของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญแพทย์จีนหลายท่านมาร่วมกันแถลงถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมการรักษาโควิด-19 ศ.จางโป๋หลี่ ได้ลำดับให้เห็นถึงการนำแพทย์แผนจีนยาจีนเข้าสู่กระบวนการร่วมรักษาตั้งแต่แรกจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE1. ลำดับการรับมือโควิด19 และการใช้ยาจีนร่วมรักษาโดย ศ.จางโป๋หลี่
Hits: 3236

 

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2520 ที่นครอู่ฮั่น  ผู้เชี่ยวชาญแพทย์จีนหลายท่านได้ร่วมกันอรรถาธิบายยาสมุนไพรจีนที่เป็นยาสำเร็จรูปและตำรับยาสำหรับต้มรับประทานที่ผ่านการคัดสรรจากการใช้ควบคุมและรักษาโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ในประเทศจีน 3 ชนิด และ 3 ตำรับ (ซันเย่า ซันฟาง 三药)三方 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE3. ยาจีน 3 ชนิด 3 ตำรับ ที่ใช้กับไวรัสปอดอักเสบ